Lava3 als alternatief voor kalk

Lava3 is een uitstekend alternatief voor kalk. Waar kalk in te hoge dosering slecht is […]

lava3-logo

Lava3 als alternatief voor kalk

16 november 2020

Lava3 is een uitstekend alternatief voor kalk. Waar kalk in te hoge dosering slecht is voor de spenen en in zelfs toxische* eigenschappen bevat, is Lava3 een milieu- en diervriendelijker middel. Lava3 droogt de spenen niet uit en geeft geen ongewenste chemische bijwerkingen. Integendeel, bij voldoende gebruik in de stal wordt de ammoniakuitstoot sterk verminderd, een zeer gewenste chemische reactie. Bovendien kunt u met Lava3 niet overdoseren, meer lavapoeder betekent meer voordeel in de stal, in de mestput en op het land.

*Gebluste kalk (calciumhydroxide) of ongebluste kalk (calciumoxide) zijn ongeschikt als toevoeging in de ligbox, aangezien het (in contact met water) een schrale speenhuid of etsende brandwonden aan de huid van de spenen kan geven. Ook gips (calciumsulfaat) is ongeschikt; ondanks dat het slecht oplost kan het in de mestput het zeer giftige mestgas zwavelwaterstof (H2S) vormen.
bron: gddiergezondheid.nl