Minder vliegen en minder stankoverlast door gebruik Lava3

Uit onderzoek van VKON komt naar voren dat melkveehouders ervaren dat de hygiëne in hun […]

lava3-logo

Minder vliegen en minder stankoverlast door gebruik Lava3

01 oktober 2021

Uit onderzoek van VKON komt naar voren dat melkveehouders ervaren dat de hygiëne in hun ligboxenstallen aanzienlijk verbetert door het gebruik van Lava3. Daarnaast worden er minder vliegen gezien en wordt minder stankoverlast ervaren.

Onderzoekscentrum VKON heeft in 2021 onderzoek naar de gebruikerservaringen van klanten van Lava3 uitgevoerd. Naast diepte-interviews zijn enquêtes afgenomen onder 116 huidige en 16 voormalig gebruikers van ons product.

In totaal gaf 65% van de respondenten aan dat het gebruik van Lava3 resulteert in minder mastitis of een lager celgetal en 73% ervaart positieve effecten op de gezondheid (minder uier- en klauwproblemen) van de melkkoeien. Van de respondenten gaf 11% aan dat er minder geur aan de mest zit en 7% ervaart minder vliegen in de stal door het gebruik van Lava3. Deze effecten werden verwacht op basis van gesprekken met klanten. Het onderzoek wijst nu uit dat meerdere gebruikers dezelfde positieve ervaringen hebben.

We hebben dit onderzoek uit laten voeren omdat we op grotere schaal inzicht wilde in de gebruikerservaringen van ons product. De afgelopen jaren hebben wij vaker met VKON samengewerkt in projecten rondom diergezondheid, voetbaden en klauwgezondheid.

Lees het onderzoeksrapport