Opmerkelijke verschuiving: Veehouders met diepstrooiselboxen kiezen vaker voor Lava3 los gestort

Het afgelopen jaar is een opvallende groei in de verkoop van Lava3 los gestort geconstateerd, […]

lava3-logo

Opmerkelijke verschuiving: Veehouders met diepstrooiselboxen kiezen vaker voor Lava3 los gestort

01 maart 2024

Het afgelopen jaar is een opvallende groei in de verkoop van Lava3 los gestort geconstateerd, met name onder veehouders met diepstrooiselboxen. Deze verschuiving in strooiselkeuze en -kwantiteit, komt voort uit de groeiende bewustwording onder veehouders over het verminderen van stikstofverlies en het bevorderen van het leefklimaat voor de dieren. Boeren die het product los laten storten gebruiken meer Lava3 dan afnemers van bigbags of mixzakken. 

Uit een rondgang onder de afnemers blijkt dat veehouders met diepstrooiselboxen de voorkeur geven aan Lava3 boven traditioneel gebruikte kalk, niet alleen vanwege milieuoverwegingen, maar vooral vanwege de voordelen op het gebied van koecomfort, speen- en klauwgezondheid. Deze boeren geven aan aanzienlijk minder problemen op gebied van ontstekingen bij hun dieren te ervaren na gebruik van lavameel als stalstrooisel en als voetbad voor de koeien. Het afnemen van Lava3 als los gestort product zorgt ervoor dat de boeren ruim kunnen strooien en zo het meest profijt hebben van de voordelen van dit product.

Voor meer informatie over Lava3 en haar voordelen voor veehouders met diepstrooiselboxen kunt u contact opnemen met Ada Bootsma via 0625398676

Lava3 en zaagsel los gestort bij melkveebedrijf